Cách cài đặt CentOS Web Panel trên VPS CentOS

0
209

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt CentOS Web Panel trên VPS CentOS giúp bạn quản lý nhanh chóng và dễ dàng máy chủ của mình.

CentOS Web Panel là một control panel quản trị web miễn phí được thiết kế để quản lý nhanh chóng và dễ dàng các máy chủ. CentOS Web Panel cung cấp một số lượng lớn các tùy chọn và tính năng để quản lý máy chủ trong gói bảng điều khiển của nó và nó tự động cài đặt đầy đủ LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên máy chủ mong muốn của bạn như Apache, PHP hoặc phpMyAdmin.

Thiết lập Bảng điều khiển Web CentOS

Bạn sẽ cần gán một tên miền đủ điều kiện (FQDN) cho máy chủ của bạn và thiết lập một địa chỉ IP tĩnh của máy chủ của bạn.

Cấu hình khuyến nghị

  • Hệ điều hành 32 bit yêu cầu RAM tối thiểu 512 MB
  • Hệ điều hành 64 bit yêu cầu RAM tối thiểu 1024 MB (khuyến nghị)

Hệ thống được đề xuất: 4 GB + RAM để có thể cài đặt đầy đủ chức năng như quét chống vi-rút email

Bước 1: Cập nhật máy chủ của bạn và cài đặt gói Wget

Đầu tiên chúng ta sẽ cần cập nhật lại máy chủ CentOS và cài đặt thêm wget để có thể tải xuống bản cài đặt:

yum -y update && yum -y install wget

Bước 2: Thiết lập Máy chủ FQDN

CentOS Web Panel yêu cầu sử dụng FQDN làm tên máy chủ, bạn có thể sử dụng lệnh hostnamectl để làm điều đó:

hostnamectl set-hostname server.domain.com

Lưu ý: Tên máy chủ không được giống với bất kỳ miền nào trên máy chủ của bạn (ví dụ: nếu domain.com là miền trên máy chủ của bạn, hãy sử dụng server.domain.com làm tên máy chủ đủ điều kiện của bạn).

Bước 3: Cấu hình Quy tắc Tường lửa

Chúng ta lưu ý nếu sử dụng tường lửa hãy chắc chắn các cổng dưới được mở để CentOS Web Panel hoạt động chính xác.

20 – FTP
21 – FTP
22 – SSH
25 – SMTP/EMAIL
26 – SMTP
43 – WHOIS
53 – BIND/DNS
80 – HTTP / Apache Web server
110 – POP3/EMAIL
143 – IMAP
443 – HTTPS / Apache Web server SSL
465 – SMTP/EMAIL SSL/TLS
873 – RSYNC
993 – IMAP/EMAIL SSL
995 – POP3/EMAIL SSL
2030 – CWP Admin
2031 – CWP Admin SSL
2082 – CWP User Panel
2083 – CWP User Panel SSL
2086 – CWP Admin (same as 2030)
2087 – CWP Admin SSL (same as 2031)
2304 – CWP External API SSL (https, only for api access like whmcs )
3306 – MYSQL

Bước 4: Cài đặt CentOS Web Panel

Sau khi chuẩn bị xong chúng ta sẽ bước vào việc cài đặt CentOS Web Panel, việc cài đặt khá dễ dàng, nó sẽ tự động cài đặt tất cả các gói cần thiết và bạn không cần phải làm bất cứ điều gì.

Bạn có thể cài đặt CentOS Web Panel bằng cách chạy lệnh sau:

cd /usr/local/src && wget http://centos-webpanel.com/cwp-el7-latest && sh cwp-el7-latest

Sau khi cài đặt xong, bạn sẽ được cung cấp URL để truy cập bảng điều khiển và mật khẩu gốc MySQL của bạn, giữ các chi tiết này ở đâu đó an toàn.

Cách cài đặt CentOS Web Panel trên VPS CentOS (1)

Bây giờ, bạn phải khởi động lại máy chủ của mình để tất cả các bản cập nhật có thể có hiệu lực và CentOS Web Panel được bắt đầu:

reboot

Đăng nhập vào giao diện CentOS Web Panel của bạn bằng cách sử dụng liên kết được cung cấp bởi trình cài đặt trên máy chủ, tên người dùng root và mật khẩu của bạn.

Cách cài đặt CentOS Web Panel trên VPS CentOS (2)

Sau khi nhập thành công bảng điều khiển giao diện sẽ hiển thị như dưới.

Cách cài đặt CentOS Web Panel trên VPS CentOS (3)

Chúc bạn cài đặt CentOS Web Panel trên VPS CentOS thành công!

Review 3 Control panel miễn phí tốt nhất hiện nay cho VPS Linux

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here