Category: Chuyển Đổi Số

80% doanh nghiệp thất bại với chuyển đổi số: Nguyên nhân vì đâu?

Theo khảo sát của VINASA tại 352 tổ chức và doanh nghiệp Việt, có tới 80% doanh nghiệp thất bại với chuyển đổi số. Vậy nguyên nhân nào khiến các doanh nghiệp Việt thất bại? Nên bắt đầu từ đâu để có một…Read More »