Hướng dẫn cách giải nén file ZIP trên Terminal Linux

0
230

Hướng dẫn chi tiết cách giải nén file ZIP trên Terminal Linux cho bạn đọc tham khảo.

Cài Đặt Lệnh Unzip

Đầu tiên mở ứng dụng Terminal. Sau đó chạy một trong số các lệnh dưới đây, tùy thuộc vào phiên bản Linux hoặc Unix mà bạn đang sử dụng để cài đặt công cụ Unzip:

– Với người dùng Debian / Ubuntu Linux:

Sử dụng cú pháp dưới đây với lệnh apt-get:

sudo apt-get install unzip

– Người dùng CentOS / RHEL / Fedora:

Sử dụng cú pháp dưới đây với lệnh yum:

sudo yum install unzip

Cách Sử Dụng Lệnh Unzio Trên Hệ Thống Linux Hoặc Unix

Sử dụng lệnh dưới đây:

unzip zipfilename
unzip zipfilename fileToExtract
unzip [optionz] zipfilename

– Giải Nén File ZIP Có Tên Foo.Zip

Để sử dụng Unzip giải nén tất cả các nội dung trong file Zip vào thư mục hiện hành và thư mục con, để tạo thư mục con bất kỳ, bạn sử dụng lệnh:

unzip database

Hoặc:

unzip database.zip

Ví dụ, sử dụng unzip để giải nén file zip trên Linux có tên là foo.zip:

unzip foo

Hoặc:

unzip foo.zip

Kết quả đầu ra:

Hướng dẫn cách giải nén file ZIP trên Terminal Linux (1)

Để giải nén tất cả file python (*.py), sử dụng lệnh:

unzip file.zip "*.py"

Để giải nén tất cả csc file nguồn C “*.c”,”*.h” và Makefile vào thư mục -/projects/editor, sử dụng lệnh:

unzip source.zip "*.[ch]" Makefile -d -/projects/editor

– Giải Nén Tất Cả Các File Trừ File Bar.Txt Trong File Demo.Zip

Sử dụng lệnh:

unzip demo.zip -x bar.txt

– Giải Nén Tất Cả Các File Vào Thư Mục Đã Cho

Để giải nén tất cả các file vào /tmp/data thay vì thư mục mặc định hiện tại, bạn sử dụng lệnh:

unzip demo.zip -d /tmp/data
unzip demo.zip -d /tmp/data pic1.jpg

Kết quả đầu ra:

Hướng dẫn cách giải nén file ZIP trên Terminal Linux (2)

– Buộc Ghi Đè Các File Hiện Có Khi Giải Nén File ZIP Trên Linux

unzip -o file.zip
unzip -o file.zip data.jpg

Tùy chọn -o sẽ ghi đè các file mà không thông báo cho người dùng.

Sử dụng tùy chọn -n để không bao giờ ghi đè lên các file hiện có:

unzip -n file.zip
unzip -n file.zip data.jpg

– Liệt Kê Các File Được Lưu Trữ Trong File ZIP Trên Màn Hình

Sử dụng các lệnh:

unzip -l file.zip
unzip -l file.zip | more
unzip -l foo.zip

Kết quả đầu ra:

Hướng dẫn cách giải nén file ZIP trên Terminal Linux (3)

– Kiểm Tra Hoặc Xác Minh Các Dữ Liệu Trong File Nén

unzip -t foo
unzip -t data.zip

Kết quả đầu ra:

Hướng dẫn cách giải nén file ZIP trên Terminal Linux (4)

– Xem Các Tùy Chọn Với Lệnh Unzip

Nhập lệnh dưới đây vào cửa sổ Terminal:

unzip
unzip -h

Kết quả đầu ra:

Hướng dẫn cách giải nén file ZIP trên Terminal Linux (5)

Chúc bạn thành công!

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here