Hướng dẫn chi tiết cách cài mail công ty vào Outlook

0
262

Hướng dẫn chi tiết cách cài mail công ty vào Outlook trên điện thoại iPhone & Android và trên máy tính đúng cách giúp bạn sử dụng chúng hiêu quả cho công việc.

Cách tạo mail công ty trên cPanel hosting

Phần này chỉ dành cho kỹ thuật viên, nếu bạn là người dùng thường đã có tài khoản email rồi thì hãy qua phần tiếp theo.

Phần này chủ yếu danh cho IT, sau khi trỏ IP tên miền vào hosting email rồi thì bạn làm theo hướng dẫn sau để tạo các tài khoản mail tên miền công ty.

Bước 1: Bạn vào cPanel > Email Accounts để đến trang quản lý tài khoản mail công ty.

Hướng dẫn chi tiết cách cài mail công ty vào Outlook (1)

Bước 2: Bạn nhấp vào nút Create để tạo tài khoản mail công ty mới.

Hướng dẫn chi tiết cách cài mail công ty vào Outlook (2)

Bước 3: Bạn điền các thông tin quan trọng như:

 • Domain: Tên miền website công ty.
 • Username: Tên người dùng mail công ty. Ví dụ: sales, info, minhhieu.
 • Password: Đơn giản dễ nhớ, bạn hãy lưu vào 1 nơi để lát nữa cài mail công ty vào Outlook.
 • Storange Space: Dung lượng sử dụng của người dùng này, bạn có thể xem dung lượng hosting là bao nhiêu rồi chia đều cho số lượng nhân viên của công ty.

Sau đó bạn nhấp nút Create để tạo.

Hướng dẫn chi tiết cách cài mail công ty vào Outlook (3)

Bước 4: Quay lại trang quản lý tài khoản mail công ty, bạn nhấp vào nút Check Email để kiểm tra hộp thư.

Hướng dẫn chi tiết cách cài mail công ty vào Outlook (4)

Bước 5: Bạn mở hộp thư bằng Roundcube.

Hướng dẫn chi tiết cách cài mail công ty vào Outlook (5)

Bước 6: Bạn sẽ thấy thông tin để cài mail công ty vào Outlook trong thư đầu tiên nhận được từ hệ thống. Hãy lưu thông tin này và mật khẩu để qua phần thêm mail công ty vào Outlook trên điện thoại hay máy tính bên dưới.

Hướng dẫn chi tiết cách cài mail công ty vào Outlook (6)

Cài mail công ty vào Outlook trên điện thoại

Bước 1: Bạn tải ứng dụng Outlook, khi mở lên bạn điền mail công ty rồi nhấp nút Thêm tài khoản. Bạn đợi vài giây để Outlook nhận diện rồi điền tiếp các thông tin đã có được khi tạo mail công ty.

Thông tin tài khoản

 • Địa chỉ Email: là địa chỉ mail công ty của bạn. Ví dụ: minhhieu@huongdan.lucidgen.com
 • Tên hiển thị: là tên của bạn mà người nhận sẽ thấy. Ví dụ: Minh Hiếu.
 • Mô tả: chỉ dùng để bạn phân biệt với các tài khoản khác. Ví dụ: Lucid Gen.

Máy chủ thư đến IMAP (Dùng để nhận thư mới và đồng bộ thư được bạn xử lý như di chuyển, xem thư, xóa thư…)

 • Tên máy chủ IMAP: là tên miền công ty có :993 phía sau. Ví dụ: huongdan.lucidgen.com:993
 • Tên người dùng IMAP: là địa chỉ mail công ty của bạn. Ví dụ: minhhieu@huongdan.lucidgen.com
 • Mật khẩu IMAP: là mật khẩu mail công ty của bạn.

Máy chủ thư đi SMTP (Dùng để gửi thư đi)

 • Tên máy chủ SMTP: là tên miền công ty có :465 phía sau. Ví dụ: huongdan.lucidgen.com:465
 • Tên người dùng SMTP: là địa chỉ mail công ty của bạn. Ví dụ: minhhieu@huongdan.lucidgen.com
 • Mật khẩu SMTP: là mật khẩu mail công ty của bạn.

Hướng dẫn chi tiết cách cài mail công ty vào Outlook (7)

Bước 2: Bạn nhấp lần lượt các nút Tiếp theo > Chấp nhận > Tiếp tục tới Outlook > Có thể để sau để vào hộp thư. Tới đây thì bạn đã cài mail công ty vào Outlook trên điện thoại thành công rồi.

Hướng dẫn chi tiết cách cài mail công ty vào Outlook (8)

Nhấp các nút để qua phần giới thiệu

Đây là thành quả sau khi cài mail công ty vào Outlook trên điện thoại iPhone, Android cũng không khác gì nhé.

Hướng dẫn chi tiết cách cài mail công ty vào Outlook (9)

Cài mail công ty vào Outlook trên điện thoại thành công

Cài mail công ty vào Outlook trên máy tính

Trên máy tính thì Outlook năm trong bộ Office cho mac hoặc Windows. Lucid Gen khuyên bạn nên cài phiên bản 2016, 2019 để có trải nghiệm tốt hơn nhé. Nếu công ty bạn dùng Gmail thì bạn hãy xem bài viết cách cài Gmail vào Outlook nhé.

Bước 1: Bạn mở Outlook và điền mail công ty rồi nhấp nút Continue (Tiếp tục).

Hướng dẫn chi tiết cách cài mail công ty vào Outlook (10)

Điền mail công ty vào Outlook và nhấp nút Continue

Bước 2: Bạn chọn IMAP/POP.

Hướng dẫn chi tiết cách cài mail công ty vào Outlook (11)

Chọn IMAP/POP

Bước 3: Bạn điền thông tin đã có khi tạo mail công ty.

 • Type: IMAP.
 • Email Address: là mail công ty của bạn. Ví dụ: minhhieu@huongdan.lucidgen.com
 • Username: cũng là mail công ty của bạn.
 • Password: là mật khẩu mail công ty của bạn.
 • Incoming Server (Port 993): là tên miền công ty của bạn. Ví dụ: huongdan.lucidgen.com
 • Outgoing Server (Port 465): cũng là tên miền công ty của bạn.

Sau đó bạn nhấp nút Add Account (Thêm tài khoản).

Hướng dẫn chi tiết cách cài mail công ty vào Outlook (12)

Điền thông tin cài mail công ty vào Outlook

Bước 4: Nhấp Done (Xong) để hoàn thành việc cài mail công ty vào Outlook trên máy tính.

Hướng dẫn chi tiết cách cài mail công ty vào Outlook (13)

Đã cài mail công ty vào Outlook hoàn tất

Đây là thành quả của mình khi cài mail công ty vào Outlook 2019.

Hướng dẫn chi tiết cách cài mail công ty vào Outlook (14)

Tận hưởng mail công ty trong Outlook của bạn

Để thêm hoặc xóa tài khoản mail công ty khác thì bạn vào Out look > Preferences > Account để xem danh sách tài khoản.

Hướng dẫn chi tiết cách cài mail công ty vào Outlook (15)

Vào Account để quản lý danh sách tài khoản mail công ty

Bạn có thể sửa hay xóa lại thông tin của các tài khoản mail công ty hiện tại và thêm tài khoản mới khác.

Hướng dẫn chi tiết cách cài mail công ty vào Outlook (16)

Sửa / Xóa / Thêm tài khoản mail công ty của bạn trên Outlook

Chúc bạn thành công!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here