Category: Kiến Thức Website

Top 7 plugin chặn spam WordPress tốt nhất nên dùng

Top 7 plugin chặn spam, chống spam WordPress tốt nhất giúp bạn đối phó với số lượng lớn comment rác một cách hiệu quả. 1. Akismet Được miễn phí với mỗi cài đặt WordPress, Akismet là công cụ chuẩn bởi vì nó…Read More »